Polityka Prywatności sklepu DK AUDIO

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego DK AUDIO pod adresem www.dkaudio.pl jest
Robert Koss, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Music Serwis Robert
Koss, z siedzibą w 32-002 Kokotów – Kokotów 847 zarejestrowaną w Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 587-131-16-45. Firma MUSIC
SERWIS jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu
DK AUDIO.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej
są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.dkaudio.pl w
celu:
• rejestracji konta w sklepie w celu utworzenia konta klienta na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
zgodnie z Regulaminem Sklepu),
• składania i realizacji zamówień,
• przekazywania firmie kurierskiej celem wysyłki,
• realizacji zgłoszeń reklamacyjnych,
• kontaktowania się w sprawach promocji i innych działań marketingowych poprzez
kanały komunikacji,
• prowadzenia statystyk,
• zapisywania plików cookies w aplikacjach,
• zawarcia umowy kredytowej między klientem a bankiem,
• obsługi zapytań i zgłoszeń,
• wysyłania newslettera z ofertami handlowymi,
• wyświetlania reklam remarketingowych,
• przekazywania bankowi mBank celem obsługi działań kredytowych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W celu zakładania konta i realizacji zamówień klient podaje:
• imię,
• nazwisko,
• adres zamieszkania i do wysyłki (o ile jest inny niż adres zamieszkania),
• dane do faktury,
• adres e-mail,
• numer telefonu
• numer, data ważności i numer CVV w przypadku płatności kartą.
W celu zapisania na newsletter klient podaje:
• Imię i nazwisko,
• adres e-mail.

Okres archiwizacji danych osobowych

Dane osobowe klientów przetwarzane są bezterminowo tak długo, jak jest to
niezbędne do wykonywania usług wynikających z umów. Klient może w każdej chwili
odwołać zgodę a przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak wymagane celem świadczenia usług sprzedaży towarów i usług.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
SKLEP będący jednocześnie ich administratorem. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych, dane osobowe Usługobiorcy mogą̨ zostać udostępnione innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą̨ być:
• bank mBank,
• firma kurierska realizująca transport.

Prawo do treści danych osobowych i ich korekty

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo ich korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Celem realizacji jednego z powyższych czynności prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z firmą.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klienta może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych. W tym przypadku nie będziemy mogli świadczyć klientowi usług
sprzedaży i w konsekwencji nie będzie mógł korzystać z usług naszej firmy.

Pliki „cookies”

Strona sklepu używa plików „cookies”. Instalacja plików jest konieczna celem
odpowiedniego świadczenia usług przez sklep. Dodatkowo pliki cookies służą celom
statystycznym. Pliki gromadzą anonimowe dane statystyczne, które służą
dostosowaniu ofert do oczekiwań klientów. Administrator wykorzystuje pliki
cookies celem poznania sposobu interakcji klientów w zawartości strony
internetowej. Dzięki temu przekazywane są informacje dotyczące czasu wizyty w
sklepie oraz rodzaju strony która skierowała go do sklepu internetowego.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe ?

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne celem ochrony przetwarzania danych osobowych. W szczególności
zabezpieczamy dane przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą i zniszczeniem.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się
odpowiednio przepisy RODO oraz inne przepisy prawa polskiego. Zastrzegamy sobie
prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikowanie nowych
zapisów.